Yoga

Yoga

Yoga er et årtusind gammelt og videnskabeligt system til at leve et liv i harmoni og forbundethed med dig selv, dine medmennesker og naturen.

 

Gennem de fysiske øvelser, åndedrætsteknikker, mantras, afspænding, meditation, viden om yogaens filosofi og værdier hjælper Yogaen os til at blive fri af både fysiske, mentale og psykologiske spændinger, så vi, uanset hvad vi udfordres på i vores liv, ikke bliver væltet omkuld.

 

Hos LevYoga.nu tilbyder vi yoga til både børn, voksne, familier, særlig udsatte grupper (hensynstagende yoga) samt yogaterapi.

 

Se under de enkelte afsnit for yderligere information.

Yoga tilbyder et holistisk og videnskabeligt system der understøtter barnets udvikling til at blive et helt, lykkeligt og livsdueligt menneske i harmoni med sig selv og sine omgivelser.

 

Børneyoga er de kreative, udfordrende og sjove læringselementer sat sammen med de klassiske yoga øvelser.

 

Børneyoga følger den samme opbygning som en klassisk voksen yoga klasse.

 

Børneyoga øvelserne følger børnenes aldersmæssige udvikling ifht sprog, fantasi, generelle færdigheder og udvikling. (socialt,fysiologisk, psykologisk mm.)

 

Vi deler børneyoga op i 3 aldersgrupper:

  • Fra frø til spire – Legende yoga 2 – 6 år. De første 7 år af et menneskets liv er helt centrale ifht at udvikle og etablere sunde vaner, adfærd og personlighed. Gennem leg, rim, remser og rytme har vi i denne aldersgruppe fokus på at skabe grobund for at udvikle og etablere de sunde vaner, adfærd og personlighed som yogaen understøtter.

 

  • Rødder og fundament – Yoga for skolebarnet 7-11 år. Her er det fortsat legen, der præger yogaen sammen med særlig fokus på hvad der kan støtte barnet i at blive et harmonisk skolebarn; de forskellige læringsstile, hjernens udvikling,  koncentration, samarbejde, empati, antistress og mobnings forbyggelse.

 

  • At finde ro i orkanes øje – Yoga for tweens-teens 12 -16 år. Her er der fortsat fokus på udvikling af de forskellige læringsstile med særlig opmærksomhed på at støtte den unge i den til tider både ydre og indre kaostiske tid, som teenageårene ofte er. Der er derfor særlig fokus på nærvær,værdier, kost og sundhed, bevægelse og ro.

I det følgende kan du læse om de forskellige Yoga former vi tilbyder undervisning i til voksne.

 

Mindful Yoga.

Mindful Yoga er en rolig og blid yoga form.
Der tages udgangspunkt i den klassiske hatha yoga og suppleres med øvelser fra bl.a. yin yoga og restorativ yoga.

 

Det helt centrale i mindful yoga er opmærksomheden på åndedrættet samt accept af det der er i dette nu.
Åndedrættet bruges til hele tiden at være i kontakt med hvad kroppen kan og hvornår den siger stop.
Accepten bruges til at holde præstationens stemmen ude og i stedet møde sig selv med en venlig opmærksomhed og accept.

 

Resultatet er, at yogaen afføder en positiv effekt på alle kroppens systemer, giver mere ro, smidighed, glæde, bedre koncentration og fokus.
Der indgår både stående, siddende og liggende øvelser og der er altid alternative måder, at udføre de forskellige yoga øvelser på.

 

Åndedrætsøvelser, meditation og afspænding er ligeledes en integreret del af Mindful Yoga.

 

Medi Yoga.

Mediyoga er udviklet af det svenske sundhedssystem med inspiration fra Kundalini Yogaen og den kinesiske medicin og bruges i dag på langt de fleste sygehuse i Sverige af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter samt i privat praksis.

 

Mediyoga er blide meditative fysiske øvelser, åndedrætsøvelser, koncentrationsteknikker, meditation og afspænding, som alle har en veldokumenteret effekt.
Yogaformen er særlig velegnet til personer med cancer, rygsmerter, søvnproblemer, stress, udbrændthed, depression eller blot en lyst til generel mere indre ro og velvære.

 

Alle øvelserne kan laves på stol.

Familieyoga er en fantastisk smuk og nærværende stund mellem børn og voksne, der åbner for muligheden for at invitere mere nærvær, ro og glæde ind i familiens hverdag.

 

En familieyoga klasse indeholder blandt andet fantasi, leg, sang, historier, temaer, bevægelse, par,- og gruppeøvelser, kreative læringselementer, latter, mindfulness og den dejlige yoga søvn (afspænding.)