Mindful Yoga

Mindful yoga betyder yoga, hvor du inviteres til og guides ind i at slippe alle krav og forventninger.

Du inviteres til at møde dig selv med venlig opmærksomhed, medfølelse og accept

af det du mærker lige nu i din krop, dit sind og dit hjerte.

Med en mindful tilgang som rammen for yogaen, guides du via dit åndedræt gennem hele kroppen med både afspændende, genopbyggende og styrkende øvelser.

mindful yoga levyoga.nuflow inhale

Du vil både opleve dig mere rolig og afslappet og samtidig mere klar og stærk.

 

Ved hele tiden at have opmærksomhed på dit åndedræt og bevæge dig til i forening med dit åndedræt

vil åndedrættet komme til at fungere som dit anker gennem alle øvelserne.

Du vil opleve at tankemylderet dæmper sig og du vil bedre kunne registrere, hvad der sker i kroppen og derved tage de hensyn din krop har brug for.

Yogaen vil tage udgangspunkt i den klassiske hatha yoga og vil også indeholde elementer fra mediyoga, yin og restorativ yoga.

Der vil hver gang være både asanas (yogaøvelser), åndedrætsøvelser, lette mindfulness meditationer

samt afsluttende liggende afspænding af hele kroppen og nervesystemet.

Du vil hver gang inviteres til og guides ind i en undersøgelse af et bestemt tema/intention.

Yoga åbner for en anden måde at opleve og gøre sig erfaringer med temaer fra hverdagen. Yoga integrerer krop, sind og hjerte.

Ved at sætte en intention for hver praksis kan du opleve at yogaen sammen med en mindful tilgang, vil støtte dig i at “få ryddet op” og givet slip. Slip på overflødige tanker og blokeringer i både krop, sind og hjerte, så det vigtige for dig vil blive mere tydeligt.

Det kan feks være temaer som accept af nuet, at give slip på præstation,fastlåste tanker og forestillinger, tillid til nuet og dig selv, med venlighed og accept. At praktisere taknemmelighed, at stå stærkt i dig selv, handlekraft, kreativitet, stilhed og mere.

Mindful Yoga er for alle uanset kendskab til yoga og mindfulness og Charlotte vil tage hensyn og foreslå modificeringer, der passer til hver enkel deltager.

mindful yoga levyoga.nu

Pris:

90kr pr gang.

Du tilmelder dig et forløb og har så mulighed for at lave individuel aftale med Charlotte om at komme på et af de andre hold

hvis der skulle være en gang du ikke kan deltage.

 

Kontakt yogalærer Charlotte Holm Kold for yderligere spørgsmål

Kontakt Charlotte

Gå til “Aktuelt” for at se datoer og tilmelde dig.

Aktuelt