Mindfulness baseret samtale

Mindfulness betyder ”Bevidst Nærvær”.

 

Når vi er mindful`e møder vi os selv og omverden med en ikke-dømmende adfærd samt accept af og tillid til det, der er i dette nu. Med en venlig opmærksomhed på hvad der fylder i vores bevidsthed af tanker, stemninger og kropslige reaktioner siger vi nej tak til et liv på automat pilot og begynder i stedet at kunne træffe bevidste valg udfra vores sande værdier og overbevisninger.

Mindfulness baseret samtale ved Levyoga.nu

Mindfulness tilbyder et liv med:

 

  • Mindre eller helt fravær af stress, angst og depression
  • Større opmærksomhed, fokus og koncentration
  • Glæde, selvmedfølelse, livsmod og handlekraft

Mere info

 

Mindfulness baseret samtale ved Levyoga.nu vil tage udgangspunkt i den mindful´e tilgang til livet og vil integrere elementer fra den anerkendende samtale samt acceptance and commitment therapy.

 

  • Priser:
  • Individuel a` 60 min: 500,-
  • 20 procent rabat hvis du går på hold ved Levyoga.nu
  • 20 procent rabat sygemeldte/ledige/pensionister.

 

Ved afbud senere end 24 timer opkræves det fulde beløb.